fasillarkoyu.com
Ana Menü
Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

Köyümüzün Tarihçesi

         Fasıllar Köyü Beyşehir'in on sekiz km. güney doğusundadır. Köyün yolu asfalttır. Köye Beyşehir-Seydişehir karayolunun 3. kilometresinde sola dönülerek Çiçekler köyünden sonra ulaşılır. Yada Seydişehir-Konya Karayolunun 25. kilometresinde Çavuş Kasabasından sola dönülerek Tepecik ve Çiçekler köylerinden sonra asfalt yoldan ulaşılır. 1965 genel nüfus sayımına 123 evli 636 nüfuslu merkez bucağına bağlı bir köydür. 1934 yazımında 97 evi ve 312 si kadın 574 nüfusu bulunuyordu.

         Fatih devrinde burası Göçü-i kebir nahiyesinin merkezi idi. Birçok köy buraya bağlı idi. II. Bayezid devrinde 85 köylü bu nahiyede ve köylerinde 2526 ev 3786 muhtelif vergilerle mükellef erkek nüfusu vardı. Köy Fasıllar adını taşıdığı halde Büyükgöçü nahiyesine merkez olmuştur. Büyükgöçü nahiyesinin ayrıca 24 evli 32 nüfuslu Göçü adlı bir köyü daha vardır. Büyükgöçü timar olduğu halde bu Göçü şehzadenin hassıdır. Üç asır evvelki Osmanlı İdari teşkilatında Göçükebir Beyşehir Livasının altı kazasından birisinin merkezi idi.  Beyşehir Livası şu altı kazadan teşekkül ediyordu: Bozkır, Seydişehri, Kıreli, Göçüy-i kebir (Büyükgöçü) ve Göçüy-i sağır (Küçükgöçü)

         Fasıllar Köyü nahiye ve kaza merkezliğini kaybetmiş, şimdi bir köy haline gelmiştir. 2000 yılı nüfus sayımında 320 nüfus yaşadığı tespit edilmiştir. 2012 yılı Aralık ayı adrese Dayalı Kayıt Sistemi verilerine göre 109 erkek 109 kadın olmak üzere toplam 218 nüfus vardır.

         Fasıllar ve çevresi eski medeniyet abidelerinin üst üste yığıldığı, iç içe girdiği yerdir. Buralarda Hititlerin, Romalıların, Bizanslıların ve daha eski milletlerin abideleri vardır. Asar (Hisar) Tepesi, Uhuz Tepesi ve şimdi adları bile unutulan eski köylerin bulundukları yerler tarihi eser itibariyle çok zengindir. Fasıllar'ın kuzeybatısındaki içinde kuyular, sarnıçlar bulunan Asar Tepe de eski eserler yerlere serilmiş gibidir. Uhuz Tepe de mermer bina kalıntılarıyla doludur. Burada Roma ve Bizans eserleri daha çoktur.

         Fasıllar Köyü arkasını; üstünde Hitit, Roma ve Bizans abideleri bulunan bir dağa dayamıştır. Evleri bu dağın hafif meyilli doğusuna serpilmiştir. Köylüler abidelerin bulunduğu yere "Kürtler Tepesi, Kürtevi" diyorlar. Kürt burada süpürge yapılan bir çeşit çalının adıdır. Tepede bu çalı çok olduğu için böyle adlandırılmıştır.

         Fasıllar Köyü, tarihi bir açık hava müzesi gibidir. Fasıllar Anıtı ve Lukyanus Anıtıyla birlikte, ayrıca bu yörede Diyeskurlar Anıtı ile Bereket Anıtı, Kapıkaya, Erler Kayası, Gavurmeşedi, Cevizler, Oğuzlar Hamamı, Sulu İn, Yerebatan Çeşmesi gibi ören ve kalıntılar bulunmaktadır.

         Köylümüz Halit Ceylan'ın anlattığına göre "Lukyanus Kabartması'nın devamında Muvattali'nin hanımı Tuanna, bir elinde buğday başağı, bir elinde üzüm salkımı ile bereket tanrıçası kabartması olarak resmedilmiş. O dönemin batıl inançlarına göre kış mevsimi geldiğinde insanlar, 'tanrıların arası açıldı' diye üzülürler, bahar mevsimi geldiğinde de 'tanrılar barıştı' diyerek günlerce bayram yaparlarmış. Günümüzdeki Nevruz kutlamaları ta o günlerden kalmadır. Fasılların her taşının her kayasının çok iyi şekilde incelenmesi lazım. Fasıllar Köyü'nün 500 metre ilerisinde de Mistia şehri var. Bu köyün kaleleri, kuyuları bulunuyor."

               FASILLAR CAMİİSİ: Adi taştan yapılmıştır. Cami Beyşehir çevresinde yaygın olan cami tipindedir. Kapısının üstündeki mermerde dört satır halindeki kitabede Peygamberimizin şu hadisi vardır: mescitte mü'min suda balık gibidir. Mescitte münafık kafeste kuş gibidir. Ey kapılar açan Allah’ım bize hayırlı kapılar aç. Bunu 15 Rebiyülevvel 1280 de Ömer yaptı."  Cami 1280 h. 1863 m. yılında Ömer isminde bir usta tarafından yapılmıştır. Kitabenin iki taraflarına Ayyıldız kabartmaları işlenmiştir. 1959 yılında cami ve minaresi yenilenmiş üstüne kiremitli çatı yapılmıştır. Camiin önündeki yarısı kırılmış bir mezar taşı vardır. Burada 1201 Zilhiccesinde (1785 Miladi) ölen Fasıllarlı Mehmet Efendi gömülüdür. Caminin imamı imiş. 

               SAMUT DEDE TÜRBESİ: Tekke önü denilen köyünde merkezinde bulunan çeşmenin yanında bir türbe vardır. İçindeki çam sandukanın altında Samut Dede adlı bir ergin kişinin yattığı söylenir. Sınanmış erginlerden imiş. Ekinlere musallat olan bambullar bu türbeden alınan toprakla def edilirmiş. Türbeden alınan toprak ekin tarlasının etrafına serpilir, bir de kapı bırakılırsa Allah’ın izniyle bambullar bu kapıdan çıkıp gidermiş. Bu çok sınanmıştır. Samut Dede'nin kimliği hakkında herhangi bilgi yoktur. Türbede 1229 Hicri (1813 Miladi) yılını gösteren bir tarih vardır.

 

 


Üye Girişi
Facebook
Foto Galeri
  • BİZE ULAŞIN

  • Fasıllar Köyü Muhtarı Fahrettin KİBAR Beyşehir / KONYA

  • 0 541 945 10 48

  • tahirkibar@hotmail.com

www.teknovizyon.net/
YukariCik